Frequently asked questions

Namnframtagning

Namnets betydelse


Namn är kärnan i vår verksamhet. Det beror på att vi anser att det är det viktigaste varumärkesbeslutet, och ett av de viktigaste marknadsföringsbesluten. Många underskattar namnets betydelse, såväl företagsnamn som produktnamn. Det är också mer komplext än det kan verka - det finns många faktorer och fallgropar att ta hänsyn till. Vi har lärt oss vad som funkar bäst.
Hur vi jobbar


Vi intervjuar dig ca 15 min på telefon. Vi presenterar inom 3-4 dagar 5-10 namnförslag. Vi kollar domän innan. Vi jobbar i så många omgångar du vill, och är även rådgivare. Om ett namn till slut inte går igenom hos Bolagsverket, så fortsätter vi.